[translate_this lang="fr"]un texte en français[/translate_this]
The Perecman Firm

Czesto zadawane pytania: Blad w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej ma miejsce, gdy osoba udzielająca pomocy, najczęściej lekarz lub placówka opieki zdrowotnej nie zapewni leczenia, które uważane jest za przyjęty standard opieki zdrowotnej oferowanej przez przemysł medyczny. Niespełnienie standardu opieki zdrowotnej lub zaniedbanie medyczne musi mieć następstwa w postaci urazu lub śmierci zawinionej pacjenta. Zaniedbanie medyczne może obejmować błąd w diagnozie, leczeniu lub zarządzaniu dolegliwością i może dotyczyć lekarza, szpitala, placówki opieki zdrowotnej lub agencji rządowej zarządzającej szpitalem lub placówką opieki zdrowotnej. Utalentowani nowojorscy prawnicy zajmujący się sprawami wypadkowymi z kancelarii The Perecman Firm mogą zidentyfikować błąd w sztuce lekarskiej i pociągnąć do odpowiedzialności stronę, która dopuściła się zaniedbania.

Przykładem roszczenia związanego z błędem w sztuce lekarskiej jest sprawa obrażeń cielesnych dotycząca zaniedbania w trakcie porodu, w wyniku którego noworodek dozna spastycznego porażenia dziecięcego.

Innymi rodzajami błędów w sztuce lekarskiej mogą być:

  • Opóźniona diagnoza
  • Błąd anestezjologa
  • Niewłaściwy typ zgody podpisany przez pacjenta przed zabiegiem medycznym
  • Błąd chirurga
  • Niezdiagnozowanie choroby lub stanu pacjenta
  • Niewłaściwe leczenie choroby lub stanu pacjenta
  • Uraz w czasie porodu, łącznie z porażeniem dziecięcym i uszkodzeniem mózgu
  • Przepisanie niewłaściwego leku
  • Zaniedbanie

Wiele błędów w sztuce lekarskiej ma miejsce w szpitalach. Nasi nowojorscy prawnicy zajmujący się chirurgicznymi błędami w sztuce lekarskiej potrafią umiejętnie radzić sobie z zawiłościami takich spraw. Dodatkowo, nasi nowojorscy prawnicy zajmujący się chirurgicznymi błędami w sztuce lekarskiej posiadają zasoby i wiedzę konieczną do prowadzanie tego typu spraw, aż do ich rozstrzygnięcia.

Utalentowani nowojorscy prawnicy zajmujący się błędami w sztuce lekarskiej z naszej kancelarii mogą dochodzić odszkodowania dla poszkodowanych w wyniku błędu w sztuce lekarskiej i ich rodzin, zapewniając przy tym, że czyjes zaniedbania nie spowodują przyszłych strat finansowych dla ich klientów. Z powodu stopnia skomplikowania oraz długości większości spraw dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, nowojorscy prawnicy zajmujący się sprawami wypadkowymi z kancelarii The Perecman Firm posiadają zasoby oraz umiejętności konieczne do doprowadzenia tych spraw do werdyktu lub negocjacji warunków ugody. Poszkodowani w wyniku błędów w sztuce lekarskiej oraz ich rodziny były już narażone na cierpienia emocjonalne i fizyczne – nowojorscy prawnicy zajmujący się sprawami wypadkowymi z kancelarii The Perecman Firm dołożą wszelkich starań, aby osoby te nie musiały również cierpieć finansowo z tego powodu.

Czasami roszczenia w sprawie błędu w sztuce lekarskiej powstają w związku z innymi roszczeniami dotyczącymi obrażeń cielesnych, na przykład, gdy lekarz lub szpital dopuści się zaniedbania podczas leczenia obrażeń odniesionych przez robotnika w wyniku wypadku budowlanego, co powoduje opóźnienia w leczeniu lub pogorszenie odniesionych obrażeń. Wykwalifikowani nowojorscy prawnicy zajmujący się błędami w sztuce lekarskiej z kancelarii The Perecman Firm wiedzą jak i kiedy najlepiej zgodnie z prawem dochodzić odszkodowania w przypadku obu roszczeń.

Nowojorscy prawnicy zajmujący się błędami w sztuce lekarskiej z kancelarii The Perecman Firm maja długą historię wspaniałych wyników odnoszonych w dochodzeniu odszkodowań dla pacjentów w sprawach związanych z błędami w sztuce lekarskiej. Nasi nowojorscy prawnicy zajmujący się sprawami wypadkowymi starannie i dokładnie zbadają okoliczności Twojej sprawy i nie spoczną dopóki strona poszkodowana wraz z rodziną nie otrzymają maksymalnej kwoty odszkodowania.

Prosze dzwonic 888-wypadki (888) 997-2354. Poczatkowa konsultacja za darmo.